itlocal editează materiale pentru medii online și offline, punându-vă la dispoziție o echipă de specialiști care se asigură că fiecare text este revizuit în mod corespunzător și că produsul final se ridică la așteptările dumneavoastră, iar materialele traduse sau cele promoționale sunt materialele perfecte pentru afacerea dumneavoastră.

Controlul calității este unul dintre cele mai importante etape prin care trece un proiect de traducere și este penultima înaintea livrării către client. Corectorii sunt adesea nativi ai limbii target, și verifică proiectul înainte de livrare, pentru a-l da la corectat înapoi traducătorilor, dacă sunt detectate greșeli. Se verifică sensul, formatarea și contextul, astfel încât să respecte standardele impuse de procesul specific de control al calității impus fiecărui proiect sau client în parte.

Dacă în acest moment sunt descoperite erori, echipa de traducători se ocupă să rectifice conform instrucțiunilor primite, garantând asigurarea calității. Apoi revine specialistului care face revizia și este reverificat, iar procesul ajunge impecabil la client.

Asigurarea calității constituie elementul cheie al oricărui proiect de traduceri. Procesul implementat de noi ne permite să livrăm traduceri excelente și să lucrăm în permanență la îmbunătățirea calității generale!

În cadrul acestui proces, un editor va face modificări și va oferi sugestii, îmbunătățind calitatea generală a textului, în mod special la nivel lingvistic. După finalizarea pasului de editare, textul va fi consecvent, concis și va respecta normele impuse de client.

Etapa de editare îmbunătățește calitatea generală a textului și asigură respectarea cerințelor de formatare și normele stilistice.

Editarea presupune:

  • Îmbunătățirea generală a calității traducerilor
  • Clarificarea exprimării
  • Utilizarea unui limbaj elevat
  • Eliminarea erorilor și a inconsecvențelor

Corectura finală este un serviciu mai simplu, însă de o importanță vitală, prin care se corectează erorile evidente care apar în text, precum cele gramaticale, de ortografie, de punctuație, dar și alte greșeli de limbă. Aceste inconsecvențe nu sunt acceptabile pentru a livra un text cu o exprimare clară, deoarece acestea pot compromite impactul și credibilitatea serviciilor pe care le livrați clientului.

Corectura finală presupune:

  • Eliminarea erorilor gramaticale, de ortografie și de punctuație
  • Aduce îmbunătățiri în ceea ce privește consecvența și formatarea textului
  • Asigură un produs pregătit pentru a fi publicat
  • Desăvârșește un text de o calitate inițială bună.

Revizia finală

Pentru etapa de revizie finală, editorii noștri lucrează în limba maternă și acestora li se alocă un proiect în baza cunoștințelor de specialitate și a nivelului de cunoaștere pe care le dețin, astfel încât să folosim cei mai potriviți oameni pentru fiecare proiect. Revizia finală înseamnă compararea traducerii cu documentele sursă, pentru a verifica corectitudinea și caracterul complet al acesteia.